Usługi

Naprawa pojazdów ADR

Naprawa pojazdów ADR od klasy 4 do 9
Naprawa pojazdów ADR klasy 2

Dział napraw pojazdów do przewozów materiałów niebezpiecznych ADR wykonuje naprawy pod nadzorem Transportowego Dozoru Technicznego, przygotowuje pojazdy do badań TDT oraz  modernizuje cysterny paliwowe i chemiczne. Prowadzi naprawy powypadkowe zbiorników do przewozu materiałów ADR. Ponadto zakres naszych prac obejmuje:

  • przygotowanie cystern do badań okresowych i doraźnych
  • naprawy eksploatacyjne i powypadkowe cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych i sypkich
  • modernizację cystern do przewozu paliw pod kątem montażu układów wydawczych
  • wykonywanie legalizacji układów wydawczych o wydajności do 1000 l/min

+48 22 320 37 00
Kierownik działu TDT
Marcin Gregorczyk
+48 605 252 627
marcin.gregorczyk@timexsa.pl