Zbiorniki dla płynnych produktów niespożywczych, niebezpiecznych