Zbiorniki dla płynnych produktów niespożywczych, bezpiecznych